Almachtige God, Uw Zoon Jezus Messias trad op met wijsheid als leraar voor de menigte. Op verzoek van Paus Franciscus bidden wij U dat allen die zich dienstbaar inzetten voor het geloofsonderricht, door hun dialoog met de hedendaagse cultuur een taal mogen vinden die past bij deze tijd. Geef dat mensen, mede door een betere catechese, hun geloof omzetten in daden van Christelijke caritas. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Edmund Campion, de heilige Robert Southwell en gezellen, martelaren, door Christus onze Heer.