Barmhartige God, Uw Zoon roept alle mensen tot het waarachtige en eeuwige leven. Wij willen U vandaag danken voor allen in ons land die bidden voor Uw Kerk in nood. Dat ons gebed vrucht mag dragen en mensen de moed geeft om te blijven getuigen van Uw Zoon. Geef dat wij zelf, door ons gebed, groeien in geloof, als ook in liefde voor U en al onze naasten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresia van het Kind Jezus, door Christus onze Heer.