Eeuwige God, U bent een God die het leven wilt voor alle mensen, waar ook ter wereld. Op verzoek van Paus Franciscus bidden wij dat de priesters door een bescheiden en nederige levenswijze zich actief inzetten om solidair te zijn met de allerarmsten. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige martelaar Justinus, door Christus onze Heer.