Almachtige God, Uw goede daden zijn niet te overtreffen en Uw vergevingsgezindheid is alom bekend. Wij bidden U voor Christenen die op de vlucht zijn – speciaal voor de jonge kinderen. Dat zij rust, onderdak en geborgenheid vinden. Geef dat hun vervolgers hun intimidatie staken en zich bekeren tot het Evangelie van de naastenliefde. Door Christus onze Heer.