woensdag 9 september 2020

Almachtige God, Uw Zoon Jezus Christus is het brood uit de hemel. Met vijf broden en twee vissen stilde Hij de honger van de menigte, en er bleef ruim voldoende over. Geef dat alle inwoners van Nigeria elke dag voldoende voedzaam eten krijgen – speciaal de kwetsbaren: kinderen, ouderen en zieken. Wij bidden U, Vader: leer ons om ons brood te delen met allen die honger hebben. Door Christus onze Heer.