woensdag 9 maart 2022

Barmhartige God, U bezielt met Uw goede Geest alle mensen van goede wil. U zegent hun arbeid en geeft hen moed en hoop. Wij vragen Uw zegen voor onze extra inzet in deze Vastentijd: dat ons gebed en onze werken van barmhartigheid vrucht mogen dragen voor de wereld. Geef dat onze wil zich steeds meer schikt naar Uw wil en dat wij een dieper wordende inzicht ontvangen in de mysteries van ons geloof. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Petrus Ch’oe Hyong, echtgenoot, vader, catechist en martelaar tijdens de vervolgingen in Korea, door Christus onze Heer.