woensdag 9 februari 2022

Goede God, U verlangt ernaar dat mensen in vrede en vrijheid met elkaar leven. Wij danken U daarom voor alle mensen van goede wil in Iran, die met hun dagelijkse werken van naastenliefde Uw Zoon Jezus Christus dienen zonder dit goed te beseffen. Wij vragen U dat hun mooie voorbeeld ons hier, als ook hun Christelijke landgenoten, doet groeien in geloof en vertrouwen. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Luis Magaña Servín, echtgenoot en vader, martelaar tijdens de Mexicaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.