woensdag 9 december 2020

Levende God, in stilte en lofzang worden uw roemrijke daden verkondigd. Wij danken U vandaag voor hen die door U geroepen zijn om op bijzondere wijze te getuigen van Jezus Christus: de heremieten die in de stilte van de eenzaamheid dag en nacht bidden om de komst van uw Zoon. Geef uw Kerk steeds weer nieuwe kluizenaars en kluizenaressen die in de verborgenheid uw Gelaat zoeken. Schenk hun standvastigheid in het waken en vreugde bij het ontwaken. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Wulfricus van Holme, heremiet, door Christus onze Heer