woensdag 9 augustus 2023

Barmhartige Heer, U bezielt met Uw goede Geest alle mensen van goede wil. U zegent hun arbeid met goede vruchten, en U geeft hen de wijsheid om het goede te kiezen. Wij vragen ook Uw zegen voor onze eigen inzet: dat ons gebed voor uw Kerk in nood en onze werken van barmhartigheid vrucht mogen dragen voor de wereld. Geef dat onze wil zich steeds meer schikt naar uw wil, en dat wij een dieper inzicht ontvangen in de mysteries van ons geloof. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresia Benedicta van het Kruis, Carmelites, martelares tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.