woensdag 8 november 2023

Liefdevolle God, Uw Zoon Jezus heeft innerlijke vrede gebracht voor hen die wanhoop en desillusie kenden. Wij bidden U dat in India de taal van Zijn liefde en barmhartigheid steeds meer gedijt, en dat de gewapende taal van het conflict verdwijnt. Geef dat de centrale Indiase regering en de lokale overheden blijven samenwerken aan de basisvoorwaarden voor langdurige vrede: spiritueel en materieel welzijn voor alle inwoners zonder onderscheid. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Elisabeth van de allerheiligste Drie-eenheid, maagd, door Christus onze Heer.