woensdag 8 mei 2024

Genadige God, van oost tot west verkondigt de katholieke Kerk Uw heilsplan en belofte voor de mensen. In deze Paastijd willen wij Uw zegen vragen voor de Kerk in Mongolië. Geef dat jongeren in dit land kennis nemen van het Evangelie van Jezus Christus – ook via digitale wegen – en vragen om de sacramenten van christelijke initiatie. Roep vele jonge mensen tot het religieuze leven, en geef hun de sociale vrijheid om aan Uw roepen gehoor te geven. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Henri Vergès, religieuze broeder en martelaar, vermoord door islamitische strijders in Algerije, door Christus onze Heer.