Liefdevolle God, Uw Zoon Jezus van Nazareth is gekomen als licht in de wereld om de duisternis van de kwade machten te verdrijven. Wij bidden U, op weg naar het Paasfeest, voor de inwoners van China die geteisterd worden door onrechtvaardigheid, machtsmisbruik en geweld van staatswege. Geef dat zij het Evangelie leren kennen en omarmen. Wees hun bescherming en zegen hen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes de Deo, broeder onder geloften, door Christus onze Heer.