woensdag 8 juni 2022

Eeuwige God, Uw heilige Geest beademt de gelovigen en schenkt hen de moed en kracht om weerstand te bieden tegen het kwade. Wij bidden U vandaag om Uw Geest voor mensen die verslaafd zijn. Dat zij de grote liefde van Uw Zoon mogen ervaren in hun leven. Wees hen nabij en geef dat zij de vriendschap, bemoediging en zorg van hun naasten mogen ondervinden. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Jacques Berthieu, priester en martelaar, vermoord in Madagascar omwille van zijn geloof, door Christus onze Heer.