woensdag 8 februari 2023

Almachtige God, Uw Gezalfde Jezus van Nazareth verkondigt de ware vrijheid voor alle mensen. Wij bidden U voor allen die nog altijd als slaaf verhandeld worden in de Islamitische Rebubliek van Mauretanië. Geef dat hun eigenaren, ondanks het strikte verbod op evangelisatie in dit land, toch in aanraking komen met de Blijde Boodschap van Jezus Christus en Hem omarmen in hun hart. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Josephine Bakhita, bevrijde slavin en religieuze, door Christus onze Heer.