woensdag 8 december 2021

God onze goede Vader, de moeder van Jezus Christus is op wondere wijze gevrijwaard van alle zonden bij haar ontvangenis. Dit wonder wordt overal met vreugde door uw ene en heilige Kerk verkondigd. Wij bidden U op dit hoogfeest voor alle moeders die te lijden hebben onder armoede, uitbuiting en onwetendheid en wij vragen U om hen en hun kinderen te zegenen. Geef dat zij uw barmhartigheid steeds mogen ondervinden op hun weg door het leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria, Moeder van God de Zoon, door Christus onze Heer.