Goede God, Uw Woord brengt licht en leven waar de duisternis en de dood de overhand hebben. In deze Goede Week bidden wij U voor mensen van wie hun leven verwoest is door geweld, oorlog en rampspoed. Wees hun nabij in de hulp en aandacht van mensen van goede wil en verleen dat zij hoop aanboren om te kunnen beginnen aan de opbouw van een nieuw leven. Door Christus onze Heer.