woensdag 7 oktober 2020

Goede God, op het einde der tijden is Uw Zoon Jezus Christus geboren uit de heilige maagd Maria. Wij danken U vandaag voor alle mensen die met grote trouw en eerbied, vaak onder moeilijke omstandigheden, de Rozenkrans bidden voor vrede en gerechtigheid in de wereld. Wij vragen U dat hun gebed vrucht draagt en dat zij zelf getroost worden in hun eigen leed. Zegen hen, hun dierbaren en hun gebedsgroepen met trouw, vreugde en liefde. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria van de Rozenkrans, door Christus onze Heer.