woensdag 7 juni 2023

God onze Koning, U schenkt ons elke dag weer Uw Geest die leven geeft. Wij bidden om Uw levengevende Geest voor allen die, ondanks tegenwerking, het Evangelie verkondigen in Egypte. Wij danken U voor de Christenen van verschillende denominaties die, ondanks intimidatie, wonen in deze bakermat van het Christelijke geloof. Dat zij zich blijven inzetten voor het welzijn van hun naasten, vrede blijven zoeken, en beschermd worden tegen afgunst en geweld. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Wallabonsus van Córdoba, diaken, martelaar tijdens het islamitische bewind in Córdoba, door Christus onze Heer.