woensdag 7 februari 2024

Almachtige God, Uw Gezalfde, Jezus van Nazareth, trok rond en gaf zijn luisteraars de Goede Boodschap ten leven. Wij bidden U voor hen in Sri Lanka die vandaag met een open hart het Evangelie beluisteren. Wij vragen U om goede herders, vrijgevige weldoeners, en trouwe gelovigen in dit land. Dat het Evangelie hier steeds meer gehoor vindt en dat velen vragen om de sacramenten van het Doopsel en het Vormsel. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Anselmus Polanco, bisschop, martelaar tijdens de Spaanse Burgeroorlog, door Christus onze Heer.