woensdag 7 april 2021

God, Uw almacht hebt Gij geopenbaard in de kruisdood en verrijzenis van Jezus Christus, onze Heiland. Wij danken U op deze woensdag onder het Paasoctaaf voor de onbaatzuchtige toewijding van zovele religieuze congregaties die werken onder de armen. Wij bidden U om nieuwe roepingen voor het actieve religieuze leven: dat jonge mannen en vrouwen hun talenten binnen het gemeenschapsleven ontplooien om te gebruiken ten dienste van de opbouw van Uw Koninkrijk. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Ralph Ashley, lekenbroeder en martelaar, door Christus onze Heer.