woensdag 6 oktober 2021

Goede God, uw grote liefde voor de armen en zieken hebt Gij geopenbaard in uw Gezalfde, Jezus van Nazareth. Wij bidden U vandaag uit dank voor de katholieke religieuzen die in Islamabad, Pakistan, zorgen voor de vele armen, ouderen en zieken. Geef dat zij goede medewerking ontvangen van de lokale overheden en dat zij zonder angst voor intimidatie vreugde ervaren bij hun dagelijkse arbeid in dienst van hun medemensen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Bruno, kluizenaar, door Christus onze Heer.