Almachtige God, Jezus Christus is de enige Weg naar het eeuwige leven. Wij danken U voor Zijn woorden van wijsheid en genezing. Wij bidden U daarom dat vele jonge mensen in Iran kennis nemen van Zijn Goede Boodschap en Zijn uitnodiging ten leven omarmen en vervolgens uitdragen aan hun naasten. Door Christus onze Heer.