woensdag 6 maart 2024

Eeuwige God, Uw levend Woord klinkt door in de harten van de heiligen. Wij danken U voor de vele religieuzen, broeders en zusters, die het Evangelie uitdragen in woord en daad aan rechtelozen en armen in de grote steden van Colombia. Wij vragen U: zegen deze mannen en vrouwen bij hun goede werken. Geef dat hun zendingswerk ter ere van U veelvoudig vrucht draagt. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige bisschoppen van Maastricht, door Christus onze Heer.