woensdag 6 januari 2021

Heer onze God, U staat hen die lijden altijd nabij. Vele inwoners van Libanon lijden nog altijd onder de gevolgen van de enorme explosie in Beiroet een half jaar geleden. Wij bidden U: geef hun de kracht om hun levens op te pakken en op te bouwen. Wij bidden U ook uit dank voor alle hulp die is aangeboden vanuit de mondiale gemeenschap: dat deze financiële en materiële middelen goed worden ingezet ten behoeve van de wederopbouw van verwoeste wijken, scholen en ziekenhuizen. Door Christus onze Heer.