woensdag 6 december 2023

Eeuwige God, U hebt ons geschapen om gelukkig te zijn voor Uw Aangezicht. Wij danken U voor de christelijke leraren en leraressen in China die, ondanks intimidatie van overheidswege, zich trouw wijden aan het onderwijzen van de jeugd. Geef dat zij over voldoende materiaal en energie beschikken om hun werk goed te kunnen doen, en dat zij daarbij vreugde ervaren. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Nicolaas, bisschop, door Christus onze Heer.