woensdag 6 april 2022

Almachtige God, Jezus van Nazareth, Uw Zoon en Gezalfde, brengt vrede, heil en genezing voor de wereld die gebukt gaat onder de gebrokenheid van de zonde. Wij vragen U in deze periode van vasten: zegen de plattelandsgezinnen in Thailand. Geef aan ouders wijsheid, hoop en geduld; geef dat jonge mensen verstandige, maar ook liefdevolle levenskeuzes maken; laat de kinderen opgroeien in vrede en uitgroeien tot gezonde en gelukkige mensen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Phaolô Lê Bao Tinh, priester en martelaar tijdens de vervolgingen in Vietnam, door Christus onze Heer.