woensdag 5 mei 2021

God onze Schepper, U bent ons innig nabij door Uw Zoon Jezus Messias. In het leven van de vele heiligen openbaart U zich als een God van vrede, gerechtigheid en liefde. Wij vragen U vandaag: laat Uw zegen als dauw neerdalen over de inwoners van India die lijden onder verdriet, onrecht en armoede. Open het hart van vele Indiërs voor de Blijde Boodschap en geef dat zij zich bekeren tot U, de enige ware God. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Boleslaw Frackowiak, broeder en martelaar, door Christus onze Heer.