woensdag 5 juni 2024

Almachtige God, wij willen U vandaag bidden voor Uw vervolgde Kerk in Burkina Faso. Geef dat zij, door ons gebed, zich gesterkt voelt in haar geloof. Geef dat ons eigen geloof mag groeien door het voorbeeld van standvastigheid van onze geïntimideerde broeders en zusters in Burkina Faso. Wij vragen U: houdt het vuur van Uw Geest, die U op overweldigende wijze hebt geschonken aan Uw apostelen, steeds in de Burkinese Kerk brandend. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige bisschop Bonifatius en zijn gezellen, missionarissen en martelaren, door Christus onze Heer.