woensdag 5 juli 2023

Eeuwige God, het bloedgetuigenis van de martelaren die stierven vanwege hun  katholieke geloof heeft velen bezield om christen te worden. Wij danken U voor de moedige inwoners van Bihar, India,  die hun geloof in Jezus Christus blijven verkondigen, ondanks bedreigingen en geweld. Wij bidden U speciaal voor jonge christenen in Bihar: dat zij niet zwichten voor intimidatie en dat zij trouw blijven aan Jezus, hun Verlosser. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Teresia Chen Qingjieh, lekengelovige en martelares, door Christus onze Heer.