Barmhartige God, U hebt Uw geliefde Zoon, Jezus Messias, gezonden omwille van de genezing van de gebroken mens. Wij vragen U vandaag om zijn rijke zegen voor alle mensen van goede wil in Kuwait, Qatar en Bahrein. Geef dat zij blijven bouwen aan samenlevingen waar vrede en gerechtigheid heersen, en dat zij steeds meer groeien in de kennis van Uw Naam. Door Christus onze Heer.