Genadige God, U bent de enige bron van ware sociale vrede. Wij bidden U in deze Goede Week voor hen die maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen. Voor regeringsleiders, religieuze leiders, rijken en invloedrijken. Geef dat zij steeds het geestelijke en materiële welzijn van hun landgenoten voor ogen houden. Geef dat zij het Evangelie en de Kerk welgezind zijn, op weg naar een samenleving waar de gerechtigheid en vrede van Christus opbloeien. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Theodorus, martelaar tijdens de vervolgingen onder de romeinse keizer Hadrianus, door Christus onze Heer.