woensdag 4 oktober 2023

Eeuwige God, U wilt dat mensen met elkaar bouwen aan een samenleving waar vrede en gerechtigheid heersen. Wij bidden U voor de kinderen die opgroeien in Israël en de Palestijnse gebieden. Geef hen een goed thuis, en liefdevolle verzorging. Bescherm hun tegen mensen die haat verkondigen, en geef dat zij de liefde en wijsheid van Jezus Christus leren kennen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Franciscus van Assisi, door Christus onze Heer.