woensdag 4 november 2020

Genadige God, uw heilige Geest beademt uw schepping met een zachte bries die leven geeft. Wij willen U vandaag bidden voor jongeren die opgroeien in armoede in Peru. Bescherm hen tegen de verleiding van het snelle drugsgeld. Schenk hun het inzicht en ook de kansen om een leven op te bouwen die op de langere termijn stabiliteit en voldoening geeft. Laat hen opgroeien als gezonde en gelukkige mensen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Carolus Borromeüs, bisschop, door Christus onze Heer.