woensdag 4 mei 2022

Eeuwige God, U verlangt dat wij Uw Zoon Jezus navolgen met heel ons hart, met heel ons verstand en met heel ons wezen, om zó de ware vrijheid die Hij ons aanreikt te kunnen omhelzen. Wij vragen U: maak ons bereid om Uw Zoon te ontvangen in ons hart en geef dat wij Hem in onze naasten dienen op onze levensweg. Wij bidden U vandaag uit dank voor hen die ons het geloof hebben doorgegeven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Robert Lawrence, monnik, priester en martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.