Genadige God, in het leven van vele heilige vrouwen is de liefde van Uw Zoon Jezus Christus tastbaar geworden.  Wij vragen vandaag Uw zegen voor vrouwen die leven, studeren en werken in Tunesië. Om beter onderwijs, gezondheidszorg en bestaansmiddelen. Dat zij zich ontplooien als vrije en verantwoordelijke mensen en ingaan op de uitnodiging van Jezus Christus om hun levensweg met Hem te volgen. Dit vragen wij U op voorspraak van alle heilige vrouwen, door Christus onze Heer.