woensdag 4 januari 2023

Goede God, Gij wilt dat jonge mensen kansen krijgen om zich te ontplooien tot de volle maat van Jezus, Uw Zoon en Gezalfde. Vandaag willen wij Uw zegen vragen voor de onderwijzers en onderwijzeressen in het noorden van Nigeria die ondanks geweld en intimidatie met grote toewijding katholiek onderwijs blijven verzorgen. Geef dat hun leerlingen met dankbaarheid en plezier de lessen volgen en groeien in geloof en godsvrucht. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Thomas Plumtree, priester, martelaar tijdens de Engelse Reformatie, door Christus onze Heer.