woensdag 4 augustus 2021

God onze goede Schepper, die Adam de mens, boetseerde uit klei, hem de levensadem inblies, en plaatste in de tuin in Eden. Jezus van Nazareth is de nieuwe Adam die verrijst uit zijn tuingraf en die ons de sleutels reikt tot het Paradijs. Wij bidden U op deze feestdag voor alle priesters die werkzaam zijn in het pastoraat. Speciaal voor priesters die ziek zijn, ontmoedigd zijn of gevangen zitten. Schenk hun de vruchten van de verlossing en het eeuwige leven. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Maria Vianney, pastoor van Ars, door Christus onze Heer.