woensdag 31 maart 2021

Rechtvaardige God, U vergeeft ons wanneer wij berouw tonen en boete doen. Aan het einde van deze Vastentijd bidden wij dat ons geloof ook in de Paastijd mag blijven groeien, dat ons gebed vrucht draagt voor de wereld en dat onze daden van caritas bijdragen aan de opbouw van Uw Koninkrijk op aarde. Wij bidden U: geef ons inzicht in wat onze levensopdracht is en de kracht om daaraan gehoor te geven. Door Christus onze Heer.