Goede God, in de Tuin van Eden zocht U al naar de mens die zich voor U had verborgen. Wij bidden U voor mensen die op zoek zijn naar een beter leven. Dat zij rust, werk, onderdak, geborgenheid en voldoende voedsel en water mogen vinden. Geef dat zij ook op zoek gaan naar de waarheid en de bron van hun bestaan, en dat zij op hun spirituele zoektocht Uw Zoon Jezus Christus ontmoeten en aannemen. Wij vragen Uw zegen voor onze wereld. Door Christus onze Heer.