Algoede God, Uw Zoon Jezus Christus heeft gevraagd te bidden om arbeiders voor de grote oogst. Wij vragen U daarom vandaag om roepingen tot priesterschap en diaconaat voor Uw Kerk in India. Geef de gelovigen van de Romeinse, Malabar en Malankara ritussen moedige en bekwame mannen die hen kunnen begeleiden op hun levensweg. Schenk aan de bisschoppen van alle katholieke ritussen in India wijsheid, liefde en nederigheid. Door Christus onze Heer.