Grote en sterke God, Uw Zoon Jezus Christus is Koning in eeuwigheid. Wij bidden U voor alle mensen in Pakistan die zich verzetten tegen de komst van Zijn Koninkrijk. Geef dat zij de roepstem van Uw Zoon steeds duidelijker horen en daar gehoor aan geven. Voor Christenen in Pakistan die te lijden hebben onder intimidatie omwille van hun geloof. Voor de bisschoppen in Pakistan: om trouw aan hun roeping. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Ignatius van Loyola, door Christus onze Heer.

_x000D_