Barmhartige God, U bent de bron van al het leven. Wij bidden U vandaag voor alle vrouwen die zwanger zijn. Speciaal voor hen die geen makkelijke toegang hebben tot basis levensbehoeften en adequate zorg. Geef dat zij hun baby met vreugde dragen en zonder problemen een gezond kind ter wereld kunnen brengen. Wij bidden U dat kinderen die in armoede geboren worden, op mogen groeien als evenwichtige en gelukkige mensen. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige maagd Maria en de heilige Elisabeth, door Christus onze Heer.