Barmhartige God, Uw daden van heil en redding worden verkondigd van zonsopgang tot zonsondergang. Wij danken U vandaag voor de vele Christenen in Nigeria die Uw Evangelie ter harte nemen en uitdragen in de onbaatzuchtige zorg voor kinderen die opgroeien in armoede. Geef dat hun mooie getuigenis het geestelijke en lichamelijke welzijn van hun jonge landgenoten vergroot. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige Johannes Bosco, door Christus onze Heer.