woensdag 30 september 2020

Almachtige God, Uw Zoon is bij ons tot het einde der tijden wanneer Hij wederkomt in heerlijkheid. Hij vraagt ons om te waken, te bidden en om de tekenen van deze tijd te verstaan. Wij bidden U voor alle inwoners van Japan. Open hun ogen, hun oren en hun hart voor Uw levend Woord, Jezus Christus, opdat zij elkaar steeds meer herkennen als broeder en zuster en U als hun enige Vader. Dit vragen wij U, op voorspraak van de heilige Hiëronymus, door Christus onze Heer.