woensdag 30 maart 2022

God onze Vader, Uw Zoon Jezus Christus heeft gevraagd dat wij U steeds bidden om arbeiders voor de oogst. Wij bidden U daarom voor roepingen tot priesterschap en diaconaat in Egypte. Geef Uw gelovigen daar bekwame, moedige en geduldige mannen als herders. Wij bidden U ook voor roepingen tot missiewerk in Egypte. Dat jonge Christenen hun talenten en geloof willen inzetten voor de verkondiging van het Evangelie, digitaal en in levende lijve, onder de Egyptenaren. Dit vragen wij U op voorspraak van de zalige Maria Restituta Kafka, religieuze en martelares tijdens de Nazi-vervolgingen, door Christus onze Heer.