woensdag 30 juni 2021

Genadige God, in de stilte van het gebed ontwaren wij de weg die U voor ons opent. Wij danken U vandaag voor allen die Uw Woord uitdragen aan onze wereld. Wij vragen U: roep ook jonge mensen in Nederland en België om, als monnik of moniaal, in de stilte en eenvoud te willen getuigen van Uw liefde. Wij bidden dat allen die een religieuze gelofte hebben afgelegd, trouw blijven aan hun roeping. Dit vragen wij U op voorspraak van de heilige eerste martelaren van de Kerk van Rome, door Christus onze Heer.