woensdag 30 december 2020

Genadige God, uit liefde schenkt Gij ons uw Zoon Jezus Christus als ons voedsel ten leven. Wij bidden U vandaag voor alle pasgeboren en jonge kinderen wereldwijd. Dat zij mogen genieten van goed onderwijs, toereikende medische zorg en ware vrijheid. Dat zij Jezus Christus leren kennen, Hem de grootste plek in hun hart geven en zo opgroeien tot gelukkige en gezonde mensen die zich inzetten voor uw Koninkrijk. Door Christus onze Heer.