Barmhartige God, Uit liefde schenkt Gij onze wereld steeds weer nieuw leven door Christus Uw Zoon. Wij bidden U vandaag voor alle pasgeborenen en voor alle kinderen en jonge mensen overal ter wereld. Dat zij mogen genieten van goed onderwijs, medische zorg en ware vrijheid. Dat zij opgroeien tot gelukkige en gezonde mensen die zich inzetten voor vrede en gerechtigheid in onze wereld. Door Christus onze Heer.