Vader in de hemel, in Uw Zoon Jezus Christus hebt U zich getoond als een God van vrede en gerechtigheid. Wij bidden U om een groeiende harmonie en samenwerking tussen mensen van verschillende levensovertuigingen en culturen overal ter wereld. Wij danken U voor mensen van goede wil en bidden U dat hun toewijding en inzet vrucht draagt voor onze wereld. Wij vragen Uw zegen voor onze tijd. Door Christus onze Heer.