Almachtige, eeuwige God, U verlangt dat de mensen U kennen door Uw Zoon Jezus Christus. Nog altijd zijn er miljoenen mensen in Irak die het Evangelie niet hebben omarmd. Wij vragen U om de vruchtbare verkondiging van de Goede Boodschap aan de inwoners van dit land. Dat velen daar geraakt mogen worden door het levende Woord en dat zij gehoor geven aan Uw roepstem. Door Christus onze Heer.